Christinaskolan är en fristående grundskola med elever i årskur fsk-åk9. Våra ledord är kunskap-trygghet-ansvar.
Skolans vision är "Vi på Christinaskolan är stolta över oss själva och vår skola". Vi har utökad timplan i matematik, svenska, engelska och moderna språk med totalt ca 300 klocktimmar under skoltiden.

Frånvaroanmälan görs på vårt intranät, SchoolSoft.
Länk till Schoolsoft

Informationsmöte föskoleklass 2021

 Informationsmöte förskoleklass 2021 kommer att ske digitalt via en informationsfilm.
Klicka här för att se filmen

Jobba hos oss!

Just nu söker vi:
Kurator 80%

Välkommen med din ansökan till:
info@christinaskolan.se


  • Klagomålshantering. I nedanstående dokument kan du läsa om hur du som elev eller vårdnadshavare ska gå till väga om du har klagomål på verksamheten. Klagomålshantering (1).pdf