Köplatser

Om du vill ställa ditt barn i kö till Christinaskolan klickar du på följande länk.
De personuppgifter som lagras i vårt kösystem är namn och personnummer på barnet samt ert namn och er mailadress. Skolans policy om hantering av personuppgifter finns på startsidan.

Vi får många samtal och brev med förfrågningar om lediga platser finns och om köplacering. Vi har kö till samtliga klasser. Om ledig plats uppstår kontaktar vi nästa i kön. Om ni har frågor om köplats ber vi er maila frågan. Vi har tyvärr inte möjlighet att svara på frågor om köplats via telefon. Med hopp om er förståelse för detta. Vill ni anmäla till kön görs det enligt instruktioner ovan. Syskonförtur kräver att det redan finns ett syskon som börjat och går i skolan.
Vänliga hälsningar Rektor Åsa Johansson

 

Vårt första urvalskriterium är syskonförtur. Vårt andra urvalskriterium är ködatum. Vårt tredje kriterium är närhetsprincipen. Det innebär att de elever som bor närmast skolan har förtur i den mån det finns platser kvar.