Samverkan skola-fritidshem.

Fritidstiden ska vara en tid då eleverna hinner leka med kamrater och umgås i olika konstellationer. Mycket av tiden ägnas därför åt fria lekar, under vuxnas inseende. Vi kommer att erbjuda aktiviterter såväl inom- som utomhus.

Eleverna får välja mellan olika "kurser" med en ansvarig ledare per grupp. Kurserna pågår ca en timmer/dag. Det kan till exempel vara sällskapsspel, pingis, legobygge, pyssel, träslöjd eller att lära sig att teckna serier.  På fritids finns det också möjlighet att ta vid där skolarbetet tog slut och skapa vidare på exempelvis modeller av rymden eller stenåldersbyar.
 

Vi arbetar för ett tätt samarbete mellan skola och fritidshem. Det innebär i praktiken att varje klass har en fritidsanställd knuten till sig. Lärare och fritidspedagog/fritidsledare planerar aktiviteter tillsammans, för att kunna erbjuda eleverna olika möjligheter till inlärning. Vissa elever tar bäst till sig kunskap teoretiskt, medan andra behöver prova praktiskt innan de gör kunskapen till sin egen.

Det kan till exempel vara att fritidspedagogen arbetar praktiskt med halva klassen medan läraren arbetar mer teoretiskt med den andra halvan. När läraren arbetar med längt, vikt och volym i matematiken kan fritidspedagogen praktiskt prova med eleverna hur många steg de tar på 10 meter, hur långt 100 meter är, eller hur länge det tar att gå en kilometer. I det praktiska arbetet kan det också handla om att prova hur många deciliter det går på en liter eller att väga olika saker, eller att baka utifrån recept.

I svenska och engelska kan samarbetet innebära att fritidspedagogen arbetar med att dramatisera eller skapa en film utifrån texter eleverna skriver i klassrummet, eller att de får bygga upp modeller utifrån platser de läser om.

Detta innebär att vi hjälper eleverna att skaffa referenser till abstrakta begrepp, något de har svårt att göra annars. Många barn har till exempel svårt att tänka hur många äpplen det går på ett kg eller hur mycket grädde det är i ett paket. Att använda sig av kroppsmått (tum, aln, famn, fot...) i olika övningar ger också en förståelse för varför vi historiskt bytt från dessa mått till metersystemet.

Lärarna finns tillhands vid olika pass på eftermiddagarna, för att erbjuda läxhjälp till de elever som önskar det. Vi vet, av egen erfarenhet, hur kvällar med aktiviteter och middag kan se ut hemma. Det kan ibland vara svårt att hinna med läxorna och ibland även svårt att förklara dem. Elever som inte gjort läxan tycker ofta att det är jobbigt att komma till skolan ochförklara varför. Vi vill ta bort de obehagskänslorna och har därför läxläsning som valbar kurs vid flera tillfällen under fritidsveckan.

Samarbetet skola-fritids gör att vi kommer att se hela barnet-hela dagen. Det som kommer upp i elevgruppen under skoldagen kan på ett naturligt sätt följas upp under eftermiddagen. Det skapar också en starkare vi-känsla mellan skolans olika grupper av anställda, där de får en förståelse för och en inblick i varandras verksamheter.

Inför till exempel utvecklingssamtal diskuterar de båda personalgrupperna elevgruppen och eleverna för att hitta utvecklingsområden för var och en.