Ledning

Vi som, tillsammans med våra familjer äger, och driver skolan heter Åsa Johansson och Amanda Schütz.
 Åsa är rektor och leder därmed det pedagogiska arbetet. Amanda är utsedd till VD i Lidingö Skola AB, Christinaskolans huvudman. Gemensamt har vi mer än 30 års erfarenhet från Carlssons skola, Maria Elementarskola samt Fredrikshovs slotts skola- alla välrenommerade skolor i Stockholm.Vi har arbetat både som lärare och i skolledning och tar med oss stor erfarenhet och kunskap om vad det innebär att driva en skola av högsta kvalitet i Stockholmsområdet.
 Gemensamt för oss är att vi har en helhetssyn på barns skolgång, utbildning och utveckling.

Åsa Johansson
Rektor Christinaskolan
Styrelseledamot
Lidingö Skola AB

Grundskollärare                            Fredrikhovs Slotts Skola
 
Rektor                                                   
Maria Elementarskola
 

Ledningsgrupp/Grundskollärare

Carlssons Skola
 

Utbildning:

Rektorsutbildning, statlig

Rektorsakademin
 

Grundskollärarexamen

Lärarhögskolan Linköping

Amanda Schütz 
VD
Styrelseledamot

Lidingö Skola AB
Lidingö Gymnasium AB
 

Biträdande rektor

Thoren Business School

Gymnasielärare
Danderyds Gymnasium

 

Biträdande rektor

Maria Elementarskola


Upplagechef

MTG publishing


Utbildning:

Gymnasielärarexamen

Karlstad Universitet


Civilekonomexamen

Handelshögskolan i Stockholm

Mattias Johansson              Styrelseordförande

Lidingö Skola AB
Lidingö Gymnasium AB

Teknologie Doktor

Kungliga Tekniska Högskolan

VD Eurostep AB

Henrik Schütz                             
Ekonomi
Styrelseledamot

Lidingö Skola AB
Lidingö Gymnasium AB

Civilekonomexamen
Stockholms Universitet

Civilekonomutbildning
Handelshögskolan i Stockholm

Lokförarexamen, Mjölby