Kontakta Christinaskolan

E-postadresser:
För alla medarbetare gäller namn.efternamn@christinaskolan.se

KÖFRÅGOR besvaras ENDAST
via  e-post till:
 info@christinaskolan.se
 

Rektor

Åsa Johansson

asa.johansson@christinaskolan.se

0708- 10 10 16
 

VD Lidingö Skola AB/Christinaskolan

Amanda Schütz

amanda.schutz@christinaskolan.se

0733- 86 36 34
 

Postadress:

Christinaskolan/Lidingö Skola AB

Box 24292
104 51 STOCKHOLM

Besöksadress:
Christinaskolan
Läroverksvägen 56
181 56 LIDINGÖ

SJUKANMÄLAN GÖRS
VIA ADMENTUM
Kontakt fritidshem:
Villa Christina  
FSK 073 155 30 56
Åk1   0731553055
Åk2  072981 59 01
Terrassen
073 151 39 26
Klubben
072981 59 02

Syv:

Marie Strandberg             0731- 55 30 59
OBS! Endast tillgänglig tisdagar.

Skolhälsovården:
Skolsköterska     0729-81 19 07