Kontakta Christinaskolan

E-postadresser:
För alla medarbetare gäller namn.efternamn@christinaskolan.se

KÖFRÅGOR besvaras ENDAST
via  e-post till:
 info@christinaskolan.se
 

Rektor

Åsa Johansson

asa.johansson@christinaskolan.se

0762-622471
 

VD Lidingö Skola AB/Christinaskolan

Amanda Schütz

amanda.schutz@christinaskolan.se

0733- 86 36 34

Biträdande rektor för åk F-6 samt fritidshem 
Jessica Nilsson
jessica.nilsson@christinaskolan.se
070-918 79 72
 

Postadress:

Christinaskolan/Lidingö Skola AB

Box 24292
104 51 STOCKHOLM

Besöksadress:
Christinaskolan
Läroverksvägen 56
181 56 LIDINGÖ

SJUKANMÄLAN GÖRS
VIA ADMENTUM
Kontakt fritidshem:
Villa Christina  
FSK   072 981 59 01
Åk1 & 3    073 155 30 55

Terrassen Åk 3-4

073 15 13 926

Klubben Åk 5-6

072 981 59 02

Syv:

Marie Strandberg   0731- 55 30 59
OBS! Endast tillgänglig tisdagar.

Skolhälsovården:
Skolsköterska     0729-81 19 07