Här presenterar vi kortfattade svar på frågor vi ofta fått:

Är det inte svårt att hitta pedagoger?

För att hitta bra medarbetare  använder vi vårt, och våra medarbetares, nätverk som vi tillsammans byggt upp under många år på våra tidigare arbetsplatser. Vissa  rekomenderas genom föräldrar eller har sökt sig till oss själva.
 
Hur många är det i kön?

 Vi har ca 4 000 elever i kön, totalt. De flesta finns i åldersgrupperna 1-6 år.
 
Har ni skolhälsovård?

Ja. Vi har en skolsköterska på heltid i skolsköterskemottagningen. Därutöver har vi en skolläkare som finns på plats varje fredag, året om. Därutöver har vi kurator på plats alla dagar i veckan.  Skolpsykolog är knuten till skolan och samarbetets storlek beror på vilka behov som finns. Vi har flera behöriga speciallärare för alla åldrar.  Alla medarbetare utbildas dessutom i Hjärt-lungräddning och första hjälpen för att kunna agera snabbt vid tillbud.


Har ni ett skolbibliotek?

Ja. Det finns två bibliotek i lokalerna som kontinuerligt fylls på med lämplig skön- och facklitteratur för alla åldrar i samarbete med bibliotekarie med erfarenhet av skolbibliotek. Vid sommaren 2016 var antalet böcker ca 3 500 och fylls ständigt på .


Hur fungerar det med att ni har ett aktiebolag som huvudman?

Alla skolor måste ha en huvudman. Det kan vara kommunen, ett kooperativ, ett aktiebolag eller en stiftelse. Huvudmannen ansvarar för att se till att skolan verkligen följer skollagen och andra föreskrifter. Vi har valt att starta ett aktiebolag vars enda syfte är att vara huvudman till Christinaskolan. Bolaget är helägt av oss grundare tillsammans med våra makar. Aktiebolagsformen tilltalar oss då det är en transparent organisationsform som enligt lag är skyldig att redovisa sin ekonomi. T ex stiftelser har inte alls samma krav på transparens och insyn vilket vi inte anser vara bra. Någon gång vill vi ha tillbaka de pengar vi lånat ut själva och en rimlig avkastning på vår insats. Vi kommer själva att arbeta varje dag på skolan och har inget intresse av att skapa en konflikt med föräldrar genom överdrivna vinstuttag. Det är helt uteslutet för oss att ta ut någon avkastning som innebär att möjligheten att driva och utveckla en bra skola påverkas.


Ingår ni i en skolkedja eller har andra ägare?

Nej. Det finns inga andra intressenter som vill tjäna pengar på oss. Vi planerar inte heller att öppna fler skolor eller öka vårt elevantal till fler än två klasser i varje åk f-9.
 
Hur är det med skolmaten och mellanmål?

Vi har ett stort och modernt tillagningskök i lokalerna med kapacitet för 1200 portioner/dag.  Vi har avtal med Stor & liten för totalentreprenad på vår skolmat. Det innebär att all mat tillagas i vårt kök men att de står för personal och inköp enligt våra specifikationer. Vi har valt dem för att de uppfyller våra krav på god, varierad och näringsriktig mat. De ska så långt det är möjligt använda ekologiska och närproducerade varor och vi vill undvika alla slag av hel- och halvfabrikat.
 
Hur stödjer ni elever som är väldigt duktiga/långt fram?

Vi har tillgång till materiel och pedagoger för att kunna utmana alla elever på den nivå där de befinner sig. Läraren i repektive klass och ämne gör en kartläggning för att se vilka som behöver extra utmaningar och har sedan möjlighet att ta hjälp av specialpedagog och andra lärare på skolan som har timmar i sin tjänst som är vikta för att vara extra stöd i klasserna.
 
Vad är det som driver er? Varför gör ni det här?

Efter att ha arbetat i några av Stockholms bästa grundskolor har vi en stark övertygelse att vi kan skapa och driva en skola likvärdig med dem. Vi vill skapa en riktigt bra fristående skola i Lidingö, som alternativ till skolorna inne i Stockholm och de skolor som redan finns i kommunen idag. Vi vill erbjuda en skola med starkt fokus på kunskap, trygghet och ansvar.
 
Varför ska jag sätta mitt barn i Christinaskolan?

Du sätter ditt barn i Christinaskolan för att du värnar ditt barns skolgång och vill ge honom/henne en riktigt bra grund att stå på inför fortsatta studier. Det är en skola där barnen kan gå hela sin grundskoletid. Storleken på skolan, knappt 500 elever, ger en familjär känsla där man känner igen alla, men ändå har dynamiken i två parallella klasser.
 
Hur gör ni med idrott och rörelse för barnen?

Vi har behöriga lärare i idrott och hälsa anställda. Vi hyr Gångsätrahallen för våra inomhuslektioner. Utöver det nyttjar vi de olika möjligheter som kommunen erbjuder, tex i form av ishallar, utomhusbanor, friidrottsanläggningar, simhall och fotbollsplaner. Våra fritidspedagoger leder olika fysiska aktiviteter i skolans närhet.