Christinaskolan, F-9, som öppnade hösten 2013 är en skola som erbjuder föräldrar i Lidingö Stad ett fristående, högkvalitativt, alternativ till andra skolor och fritidshem i kommunen. Skolans adress är Läroverksvägen 56.

För att leva upp till de högt satta kvalitetsmålen har skolan hög lärartäthet. I de lägre klasserna tar vi emot 24 elever/klass. I de högre klasserna ökar vi till 28 elever/klass. Skolan har hög pedagogtäthet även i fritidshemmet. Fritidshem och skola är integrerade. Det innebär kort att fritidspersonal kommer att finnas med delar av skoldagen och att lärare regelbundet finns tillgänglig för t ex läxläsning i fritidshemmet/klubben. SKolan har utökad timplan i svenska, engelska, matematik och moderns språk. Totalt får eleverna drygt 270 extra klocktimmar i dessa ämnen fördelat på åk 5-9.

Skolans huvudman är Lidingö Skola AB, ett familjeföretag som enbart bildats för att driva Christinaskolan. Företaget är helägt av Amanda Schütz samt Åsa Johanssons familjer. Inga andra intressenter finns i företaget/skolan och vi ingår inte i någon skolkoncern/kedja.

Skolans styrelse är arbetande, vilket innebär att alla som ingår i styrelsen förväntas att aktivt bidra med sin specifika kompetens till skolan. Idag består styrelsen av en civilekonom (Amanda Schütz), en teknologie doktor/entreprenör (Mattias Johansson) samt en avtalsjurist (Fredrik Björkman).

Att vi valt att döpa skolan till Christinaskolan beror dels på att vi båda heter Christina i mellannamn. Det är också en liten flirt med drottning Kristina, som stod för bildning och kunskap. Hon ville öka bildningsgraden på slottet och tog därför hit lärda människor, tex Descartes.

Christinaskolan startar hösten 2013 i stora fina lokaler i f d Gångsätra gymnasium, Läroverksvägen 56.